Public

Kommentus

  • WinCore är utvald partner inom området IT-produkter
    .

Kammarkollegiet

  • WinCore är utvald kompetenspartner inom området Server och Storage

Avropsberättigade enligt dessa avtal är statliga myndigheter och affärsdrivande verk samt kommuner, landsting, försäkringskassor m fl.

WinCore erbjuder rådgivning, design och implementering av kundspecifika storagelösningar. Dessa bidrar till att den offentliga sektorn kan uppfylla de ökade krav som ställs på tillgänglighet (24-timmarsmyndigheten).