Produkter och tjänster

WinCore tillhandahåller ledande produkter och specialisttjänster relaterat till datalagring och datasäkerhet. WinCores främsta styrkor är flexibilitet, snabbhet och hög kompetens.

Nedan följer kort beskrivning av de produkter och lösningar vi erbjuder:

BACKUP ELLER SÄKERHETSKOPIERING

 • Bandrobotar

 • Backup till disk

 • Programvaror

 • Arkivering (HSM)

SERVERS

 • Windows

 • Unix

TILLGÄNGLIGHET

 • Feltoleranta lösningar

 • Kluster

 • Replikering

 • Spegling

LAGRINGSTEKNOLOGIER

 • SAN (Storage Area Network)

 • NAS (Network Attach Storage)

 • DAS (Direct Attach Storage)

 • iSCSI (Internet SCSI)

TJÄNSTER

Vi är specialiserade på högtillgängliga lagrings- och servermiljöer. WinCore tillhandahåller tjänster inom nedanstående områden.

 • Rådgivning

 • Förstudier, design och installation

 • Underhåll

 • Utbildning

 • Leasing / hyra

FINANSIERING

WinCore erbjuder flexibla och konkurrenskraftiga finansieringslösningar specialanpassade för IT-miljöer. Många kunder har också efterfrågat en linjär kostnadsbild efter resursutnyttjande som också enkelt kan speglas och härledas till affärsverksamheten. Detta har lett till att vi utvecklat unika lösningar som exempelvis FlexStore där du som kund endast betalar för nyttjandegraden av ex. storagesystemet – allt inkluderat inkl. tjänster, support och säkerhetskopiering.

Kontakta oss gärna för mer information.

NOC

NETWORK OPERATIONS CENTER

 • 10 års erfarenhet av support och övervakning dygnet runt

 • 24/7 bemanning på plats

 • Blandad infrastruktur

 • Kontakt via web, mail och telefon, ärendehanteringssystem

Vi anpassar lösningen efter era behov.

TRANSTEMA NOC