Cookies och Integritetspolicy

 

Cookies

Vad är cookies?

 

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

 

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

 

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Cookies används på många webbplatser, inte bara WinCores, för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts. Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen.

 

Hur används cookies?

 

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt använder WinCore.se cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats och för att ge oss möjlighet att göra förbättringar. Cookies används även för att mäta trafiken och för statistik. På vår webbplats placerar även WinCores innehållsleverantörer, som till exempel olika sociala medier, cookies på din dator.

 

Cookies på WinCore.se

 

Cookie namn Beskrivning Utgår
_ga Används av Google Analytics för att särskilja besökare 2 år
_gid Används av Google Analytics för att särskilja besökare 24 timmar
_gat Används av Google Analytics för att begränsa frekvensen av antalet förfrågningar 1 minut

 

För att läsa mer om Google Analytics och dess användning av cookies, läs mer här.

 

Hur tar man bort cookies?

 

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av funktionen i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du uppmanas varje gång WinCores webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att ta bort tidigare lagrade cookies.

 

För mer information om hur du aktiverar cookies och SSL i flera olika webbläsare, se nedanstående länkar:

 

Aktivera och inaktivera cookies

 

Aktivera cookies och SSL i webbläsaren

Integritetspolicy

Om GDPR

 

Den 25 maj 2018 tillträdde en ny dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU och ersatte personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. GDPR har strängare krav på hur företag hanterar personuppgifter vilket ytterligare stärker den enskildes rättigheter.

 

Vi samlar och lagrar information

 

Genom att du är registrerad kund hos WinCore AB lagrar vi information om ditt engagemang hos oss. Vi kan också samla in och spara information om du kontaktar eller besöker oss till exempel via post, vår hemsida, e-mail, chat eller telefon och vi behöver ha fortsatt kontakt. Informationen vi samlar in kan vara: För- och efternamn, företagsnamn, postadress, IP-adress, telefonnummer, e-mailadress, person-/organisationsnummer, fråga på produkt eller tjänst, varor du köpt, godkända krediter du erhållit via oss eller extern leverantör, eller liknande information.

 

Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare eller delas med andra såtillvida det inte är en del i myndighetsutövning eller ett krav i lagstiftning.

 

Vi använder informationen till:

 

 • Sammanställa offerter och hyresavtal
 • Utarbeta interna arbetsorder
 • Hantering och leverans av beställningar
 • Eventuella garanti- och reklamationsärenden
 • FaktureringIntegritetspolicy
 • Uppföljning mot myndigheter såsom Swedac mfl eller i allmänhet, i syfte att följa tillämpliga lagar såsom skattelag, bokföringslag m.m.

 

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter även att behandlas för att:

 

 • Administrera eventuellt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev
 • Skicka ut pressmeddelanden
 • Cookies eller liknande tekniker på internet och webbsida m.m.

 

Vilka rättigheter har du?

 

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 

 • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga
 • Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att WinCore AB behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet eller löpande hyresavtal.
 • Att komma med invändningar kring, och be om begränsningar av, vilka behandlingar som WinCore utför av dina personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter från WinCore AB
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i orätta händer

 

Den tillsynsmyndighet som tar emot klagomål är Datainspektionen och dit vänder du dig om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas.

 

Kontaktuppgifter till oss:

WinCore AB
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka

Tel: 031-712 52 50
E-post: sales@wincore.se