Konsulttjänster

Förstudie – kan vara början på något nytt

Vi är alla vana vid revisioner – dvs. se hur det gick. Vad som gjordes bra och vad som kräver förbättring. Det är ett effektivt sätt att lära av sina misstag samt inleda förbättringsarbetet. Att inför en förändring genomföra en förstudie skall i sin tur ge en rättvisande bild av nuläget samt en möjlighet att minska antalet överraskningar under projektets gång.

WinCore arbetar med förstudien enligt två tillvägagångssätt.

Förstudie med nulägesanalys och en projektdefinition.
Detta lämpar sig för medelstora och större projekt så som nyinstallationer, större förändringsprojekt och migrering eller flytt av system.

För mindre förändringar eller anpassningar arbetar WinCore med:

Synopsis*
En enkel men dokumenterad beskrivning av åtgärder och förändringar som beskriver ett nuläge, en föreslagen åtgärd samt ett förväntat resultat som alltid är vidimerat av alla parter i projektet.

*Synopsis från grekiskans syn och optik (samskådande), kortfattad översikt.

Backup / Restore

Vi är specialister på backuplösningar för virtualiserade miljöer men erbjuder även traditionell backup.
Vill du veta mer kontakta sales@wincore.se

Startpaket TSM 6.3

WinCore erbjuder nu ett tjänstepaket för uppgradering till TSM V6.3.

Den nya versionen av TSM ger en hel del fördelar för Er säkerhetskopieringslösning som exempelvis lägre totalkostnader och detta trots en rad nya funktioner som ger bättra produktivitet och ofta en betydligt smidigare drift.

Paketet omfattar följande:

Genomgång av befintlig installation med avseende på följande parametrar:

 1. Versioner och patchnivåer på TSM-servrar
 2. Versioner och patchnivåer på TSM Storage agenter
 3. Versioner och patchnivåer på TSM BA klienter
 4. Versioner och patchnivåer på TSM-server H/W och operativsystem
 5. Kontroll av rapport- och managementsystem
 6. Audit och testuppgradering av TSM-databasen till DB2*
 7. Genomgång av era TSM-licenser

*Detta utförs i en annan miljö och kommer inte att påverka produktionen

Som resultat av tjänsten levereras en utförlig rapport med aktuell status på installationen och en detaljerad plan över alla steg som måste genomföras för att uppgradera befintlig version till version 6.3 av TSM.

Efter överlämnande av rapporten tar vi gärna en diskussion om hur ett uppgraderingsprojekt kan genomföras och hur en tid och kostnadsplan för ett sådant projekt kan se ut för just er miljö.

Några av nyheterna i TSM V6:

 1. Deduplicering av backupdata ger betydligt lägre hårdvarukostnader
 2. Monitorering och rapportering av TSM-servern i realtid
 3. Single Mail restore
 4. Utvecklad Netapp-integration
 5. Än mer optimerade funktioner för VMware
 6. Möjlighet att läsa tillbaka enskilda objekt i Windows Active Directory
 7. Nya rapportverktyg
 8. Förbättrade prestanda vid restore

Hör gärna av er för en närmare beskrivning och för att titta på möjligheterna med er specifika miljö!

Vågar du stå bredvid?

Företag och organisationer ökar sin medvetenhet om behovet av att katastrofsäkra sina system.

Katastrofsäkring innebär att vi måste försäkra oss om kontenuerlig drift. Vi måste genomföra en riskanalys av hela verksamheten och klassificera verksamhetens IT-miljöer och system. Hoten som vi måste skydda oss emot är förutom brand, trasig hårdvara, korrupta databaser och rena handhavandefel också mjuka hot utifrån såsom attacker och kapning av våra system. Vår erfarenhet säger oss att klassificeringen ger det underlag som krävs för att på ett kostnadseffektivt sätt begränsa följdverkan av en oplanerad skada eller intrång. Tänk inte bara backup utan även restore. Tänk inte bara på spegling utan även på geografisk spegling.

Tekniken för att lösa många av era oroshärdar finns. Det är dock viktigt att analysera sin egna miljö, sina system och sin verksamhet för att därefter bestämma sig för nivå och omfattning av en kostnadseffektiv katastrofsäkring.

Virtualisering

Hur långt har du kommit?

2009 var året då det installerades fler virtuella servrar än fysiska servrar på den svenska marknaden.

Men vi har långt kvar att gå. Huvuddelen av alla datacenter har bara virtualiserat upp till hälften av de servrar som man avsåg att virtualisera vid projektets start. I vissa fall handlar det om rent tekniska begränsningar men många gånger har problemen mest handlat om hur vi exempelvis kan hantera kostnadsfördelningen (chargeback) mellan brukare i den egna organisationen. Ett annat problem har varit oanvända resurser som inte passar in i den virtualiserade miljön. Vår rekommendation är att sätta upp en tydlig plan för när och hur den framtida miljön skall se ut. Att bara virtualisera hälften ger tyvärr inte den dynamik och de möjligheter som finns redan idag. Exempel på sådana möjligheter är dynamisk lastbalansering av IO-enheter som SAN, routers, switchar mm.

WinCore kan erbjuda implementation och drift av kompletta virtualiseringsmiljöer. Vi erbjuder även proaktivitetsunderhåll och hostreplikering och dessutom har vi stor erfarenhet kring säkerhetskopiering av virtuella miljöer.

Vill du veta mer kontakta sales@wincore.se

Kompetens ger försprång

Vi inser vikten av att ha välutbildad personal, speciellt när omvärlden ställer allt högre krav på fortsatt utveckling och effektivitet. Vi är övertygade om att ett företags konkurrenskraft till stor del är beroende av att personalen ständigt vidareutvecklas och uppdaterar sina kunskaper inom den senaste tekniken. Strategisk kompetenssatsning ställer stora krav på utbildningen och på valet av utbildningsleverantör. Vårt mål är att förmedla eller anpassa de på marknadens mest kvalitativa IT-utbildningar.

Flexibla utbildningar – schemalagda eller skräddarsydda

Vi erbjuder IT-utbildning som antingen är schemalagd eller företagsanpassad. När flera personer från ett företag behöver utbildas inom ett område, då exempelvis ny teknologi introduceras eller när en ny programvaruversion installeras, behövs ofta skräddarsydd utbildning.

Vi kan erbjuda företagsanpassade kurser över hela Sverige utformade i samarbete med kunden och genomförda av en instruktör eller konsult med expertis inom aktuellt område

Det ska vara smidigt att utbilda sin personal med vår hjälp!